Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.tlacime.eu, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“. T.j.: Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii alebo vypĺňaní objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v internetovom obchode www.tlacime.eu sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane.